Знамена

Рекламна агенция ЕГО изработва знамена според установените стандарти и съобразени с изискванията за размери, начин на поставяне, според предназнаечнието - текстилни пилонни, настолни, хартиени, тип хоругва, едностранни и двустранни, вертикални и хоризонтални и др.:


  • Знаме на България
  • Знаме на Европейския съюз
  • Фирмени знамена, училищни знамена, знамена на учреждения
  • Знамена на държави - на всички държави от петте континента
  • Знамена на Общините на Република България
  • Спортни знамена, клубни, индивидуални, отборни
  • Настолни знамена с поставка за маса
  • Знамена с бродирани емблеми